communication@must.edu.mn +976-70151333

   CDIO суралцахуйн үр дүнгүүдээр баталгаажсан

Оюутанд Сэтгэх-Зохиох-Бүтээх-Хэрэглэх гэсэн багц үзэл баримтлалын дагуу аливаа бодит систем, үйл ажиллагаа, бүтээгдэхүүн бий болгох түвшний инженер, технологийн боловсрол олгох” явдал юм.

   ABET олон улсад магадлан итгэмжлэгдсэн

ABET байгууллагаар олон улсад магадлан итгэмжлэгдсэнээр төгсөгчдийн диплом АНУ, Япон, Солонгос зэрэг боловсролоор тэргүүлэгч 20 гаруй улсад албан ёсоор хүлээн зөвшөөрөгдөж, төгсөгчид олон улсад мэргэжлээрээ ажиллах боломж бүрдэж байна.

   Идэвхтэй сургалтын арга хэрэглэсэн орчинтой

Оюутанд мэргэжлийн инженерийн дадлага эзэмшүүлэхийн тулд сэтгэх болон асуудал шийдвэрлэх үйл ажиллагаанд идэвхтэй сургалтын аргуудыг ашиглах анги тэнхим шинээр нээгдээд байна.

   Сургалтыг сайжруулах жишиг санал асуулгатай

Төгсөх оюутан, төгсөгч ба ажил олгогчдоос авах санал асуулга нь хөтөлбөрийг үнэлэх гол санал асуулгууд учраас эдгээрийн үр дүнд дүн шинжилгээ хийх ажлыг Сургалтын Хөтөлбөр Хариуцсан Дэд Зөвлөл зохион байгуулна.