communication@must.edu.mn +976-70151333
Сургууль төгсөгчдийн ашиг сонирхол, хүсэл эрмэлзэлийг нэгтгэн зохион байгуулж, дайчилна

Төгсөгчдийн хамтын ажиллагаа

Төгсөгчдийн ур чадварын хангалт


Салбартай холбогдох хаяг

Оюутны үйлчилгээ, Вэб хөгжүүлэлт хариуцсан дэд зөвлөл

ШУТИС-ийн VI байр, МХТС
Баянзүрх дүүрэг, 22-р хороо

+976-70151333
communication@must.edu.mn

Даваа – Баасан 9:00A.M. – 6:00P.M.

Нийгмийн сүлжээний хаяг

Холбогдох хуудас