communication@must.edu.mn +976-70151333
Research papers of Research Teams

Research works

Research fields


Холбооны салбарын профессор, багш нар дараах чиглэлүүдээр эрдэм шинжилгээ судалгааны ажил гүйцэтгэж байна.

1. Цахилгаан, оптик холбоо, сүлжээний технологийн чиглэлээр:
 • Холболтын технологийн судалгаа, загварчлал, оновчлол
 • Дамжуулалтын технологийн судалгаа, загварчлал, оновчлол
 • Кабель шугамын технологийн судалгаа, загварчлал, оновчлол
 • Хандалтын технологийн судалгаа, загварчлал, оновчлол
 • Сүлжээний бүтцийн үзүүлэлтийн судалгаа, загварчлал, оновчлол
 • Холбооны үйлчилгээний чанарын үзүүлэлтийн судалгаа. QoS
 • Программ хагнамжаар тодорхойлогддог сүлжээ (Software Defined Network)
2. Утасгүй холбоо, өргөн нэвтрүүлгийн технологи, холбооны систем дизайны чиглэлээр:
 • Цахилгаан соронзон долгионы зохицоо, харилцан нөлөөлөл
 • Богино зайн радио холбооны техник технологийн хэрэглээ, хөгжүүлэлт
 • Өндөр хурдны үүрэн холбооны технологи, төлөвлөлт, оновчлол
 • Радио давтамжийн систем загварчлал, хөгжүүлэлт
 • Өндөр түвшний антенны технологи, загварчлал, хөгжүүлэлт
 • IoT-ийн технологид суурилсан ухаалаг системүүдийн хөгжүүлэлт
 • Утасгүй мэдрэгчтэй сүлжээний технологи, хөгжүүлэлт
 • Сансрын холбооны сүлжээ, төлөвлөлт
 • Ногоон мэдээлэл холбооны технологийн хөгжүүлэлт, оновчлол
 • Тоон радио, телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн сүлжээ төлөвлөлт, загварчлал, оновчлох
3. Холбооны системийн загварчлал, дизайн
 • Радио давтамжийн систем загварчлал, хөгжүүлэлт
 • Өндөр түвшний антенны технологи, загварчлал, хөгжүүлэлт
 • IoT технологид суурилсан үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, ахуйн хэрэглээний ухаалаг системүүдийн хөгжүүлэлт
 • Утасгүй мэдрэгчтэй сүлжээний технологи, хөгжүүлэлт
 • Цахилгаан холбооны холболт, дамжуулал, хандалтын технологийн судалгаа, загварчлал, оновчлол
 • Оптик шугам, түүний нягтруулгын технологийн судалгаа, загварчлал, оновчлол

Салбартай холбогдох хаяг

Оюутны үйлчилгээ, Вэб хөгжүүлэлт хариуцсан дэд зөвлөл

ШУТИС-ийн VI байр, МХТС
Баянзүрх дүүрэг, 22-р хороо

+976-70151333
communication@must.edu.mn

Даваа – Баасан 9:00A.M. – 6:00P.M.

Нийгмийн сүлжээний хаяг

Холбогдох хуудас