communication@must.edu.mn +976-70151333
Research papers of Research Teams

Research works

Research projects


Тус салбарын профессор багш нарын сүүлийн 5 жилд гүйцэтгэсэн томоохон төсөл, гэрээт ажлууд:
  • Мэдээлэл холбооны салбарт Монгол Улсын стандарт боловсруулах ажил/Жил бүр 5-6 стандарт/
  • Батлан Хамгаалах Яамны захиалгат Тактикийн түвшний Цэргийн Удирдлагын Автомат Систем бүтээх төсөл /2011/
  • Дэлхийн банк, Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилттэй, НХХЯ-ны захиалгат орон нутгийн өрхийн амьжиргааг тодорхойлох төсөл /2012/
  • ХХЗХ-ны захиалгат Газрын тоон телевизийн сүлжээний шийдэл боловсруулах гэрээт ажлууд /2011-2012/
  • МТШХХГ-ийн захиалгат Төрийн энтерпрайз архитектур боловсруулах төсөл /2013/
  • БНҮҮС-ийн санхүүжилттэй орон нутгийн иргэдэд мэдээлэл холбооны технологийн боловсрол олгох төсөл /2014/
  • Боловсрол Шинжлэх Ухааны Яамны санхүүжилттэй Боловсролын Их Сургуулийн Мэдээлэл холбооны сүлжээг шинэчилэх төсөл /2014/
  • МХТС-ийн технологийн сангийн санхүүжилттэй Эмбэддэд системд суурилсан сүлжээний хамгаалалтын төхөөрөмж боловсруулах инновацийн төсөл/2014/

Салбартай холбогдох хаяг

Оюутны үйлчилгээ, Вэб хөгжүүлэлт хариуцсан дэд зөвлөл

ШУТИС-ийн VI байр, МХТС
Баянзүрх дүүрэг, 22-р хороо

+976-70151333
communication@must.edu.mn

Даваа – Баасан 9:00A.M. – 6:00P.M.

Нийгмийн сүлжээний хаяг

Холбогдох хуудас