communication@must.edu.mn +976-70151333
Research papers of Research Teams

Research works

Publications 2014-2015


Холбооны салбарын профессор, багш нар дараах чиглэлүүдээр эрдэм шинжилгээ судалгааны ажил гүйцэтгэж байна.

1. Гадаадад болон гадаад хэлээр хэвлэгдсэн эрдэм шинжилгээний бүтээлийн жагсаалт:
 • Батаа Отгонбаяр, Л.Эрдэнэбаяр, ICS Algorithm Implementation in 3GPP-LTE, U-Media 2014 олон улсын эрдэм шинжилгээний 7-р хурал, 2014.07.12 ISBN 978-1-4799-4267-1, BMS Number CFP1443Z-CDR, Product Number E5299
 • Батаа Отгонбаяр, Л.Эрдэнэбаяр, Interference Cancellation Algorithm for 2x2 MIMO System without Pilot in LTE, U-Media 2014 олон улсын эрдэм шинжилгээний 7-р хурал, 2014.07.12 ISBN 978-1-4799-4267-1 BMS Number CFP1443Z-CDR Product Number E5299
 • Батаа Отгонбаяр, Б.Туяацэцэг, Aloha based resource allocation scheme to Efficient call holding times in Public Safety Network, USA American Journal of Networks and Communication (AJNC), (ISSN:2326-893X)
 • Батаа Отгонбаяр, О.Бат-Энх, Ц.Баатархүү, Novel algorithm of resource allocation in IEEE802.16m for Mobile WiMAX and LTE, CSIE2015, Bangkok, Thailand
 • Г.Хишигжаргал, Analysis of WSN Model for Railroad Monitoring on the Network Level Simulator, ICACT-2015, Pheonix park, Korea
 • Hideki Noji, С.Батдалай, Ac Loss Analyses ofSuperconducting Power Transmission Cables Using Narrow BSCCO Tapes, ISS2014. XI.25-27. Japan, Tokyo.
 • Т.Уранчимэг, Б.Цэрэнлхам, Цахилгаан хэлхээний анализд симуляц хэрэглэх нь/ Simulation on electrical circuit analysis, Ази номхон далайн бүсийн эмэгтэй эрдэмтдийн олон улсын хурал. 2015.06.25
 • З.Буянхишиг, Ю.Отгонбаатар, “Future Generations of Mobile Wireless Communication Networks” , Ubi-Media Computing and Workshops,2015 8th International Conference, Colombo,Sri Lanka, August 24-26, 2015
 • Н.Чулуунбанди, Б.Энхтөгс Switchover of Radio and Television Broadcasting into digital technology in Mongolia (p192-195) MUSTAK-2014
2. Дотоодын тогтмол хэвлэлд нийтлүүлсэн ЭШ-ний өгүүлэл, нийтлэл:
 • Г.Хишигжаргал "Developing the MBS model for Mobile IPTV in Network level simulation" Хүрэлтогоот-ЭШХ эмхэтгэл 2014, ху 106-109
 • Г.Хишигжаргал "Хөдөлгөөнт IPTV-ээр 3D дүрс дамжуулах алгоритм ба үр дүн, Хүрэлтогоот-2014 ЭШХ-ийн эмхэтгэл, ху 232-235
 • Г.Хишигжаргал "UST University of Science and Technology" ШУТИС-ийн "Шинжлэх Ухаан Технологи" сэтгүүл
 • Э.Одончимэг, Н.Эрдэнэхүү “Вэб зар сурталчилгаанд хандах монголын интернэт хэрэглэгчдийн хандлагыг судлах нь” ISBN 978-99973-46-84-1 “Шинжлэх ухаан сэтгүүл”
 • До.Эрдэнэтуяа "Монгол улсын IPv6 (дараа үеийн сүлжээ) протокол руу шилжих үйл явц өнөөгийн байдлын судалгаа" Хүрэлтогоот 2014.10.10 - 147хуудас
 • Н.Эрдэнэхүү, Г.Хишигжаргал До.Эрдэнэтуяа Т.Уранчимэг "CDIO арга, инженерийн удиртгал хичээлийн хэрэгжүүлэлт" Мэдээлэл холбооны салбарын хөгжилд бидний гүйцэтгэх үүрэг-2015 Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл 07/170, 55-58, УБ 2015
 • Н. Эрдэнэхүү, Ц.Балжинням Л.Эрдэнэбаяр Монгол улсын эрдэмтэн судлаачдын бүтээлийн олон улсад үнэлүүлэх асуудалд “Дээд боловсролын шинэчлэлийн тулгамдсан асуудлууд” ЭШБХурал -2015/05/07-08
 • Н. Эрдэнэхүү, П.Нямсүрэн Их дээд сургуулиудыг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтүүдийн судалгаа “Дээд боловсролын шинэчлэлийн тулгамдсан асуудлууд” ЭШБХурал -2015/05/07-08
 • Н. Эрдэнэхүү Үр дүнд суурилсан боловсролын онолд үндэслэн сургалтын хөтөлбөр боловсруулах нь “Дээд боловсролын шинэчлэлийн тулгамдсан асуудлууд” ЭШБХурал -2015/05/07-08
 • Батаа Отгонбаяр, Л.Эрдэнэбаяр LTE сүлжээний нөөц хуваарилалтыг үйлчилгээний удирдлагын алгоритм ашиглан оновчлох Холбоо Мэдээллийн технологи өнөө ба ирээдүй-2015 ЭШХ-ын эмхэтгэл 978-99973-941-8-7, DDC 384 X-425
 • Батаа Отгонбаяр, Ө.Буянхишиг Цахилгаан соронзон долгион хүний биед шингээгдэх 'онцгой шингээлтийн хэмжээг' тодорхойлох боломжийн судалгаа, Холбоо Мэдээллийн технологи өнөө ба ирээдүй-2015, ЭШХ-ын эмхэтгэл 978-99973-941-8-7, DDC 384 X-425
 • Батаа Отгонбаяр, Ө.Буянхишиг Үүрэн холбооны баз станцуудын цацаргалтын хүний биед үзүүлэх нөлөө Мэдээлэл холбооны салбарын хөгжилд бидний гүйцэтгэх үүрэг-2015. Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл 07/170
 • Батаа Отгонбаяр, Л.Эрдэнэбаяр “LTE сүлжээний хэрэгчлэгчийн ба ачааллын сувгийн судалгаа” Мэдээлэл холбооны салбарын хөгжилд бидний гүйцэтгэх үүрэг-2015, Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл 07/170
 • Батаа Отгонбаяр, Б.Туяацэцэг, Шуурхай удирдлагын нэгдсэн сүлжээний хүлээн авах хэсгийн чанарыг Лавенбергийн аргад тулгуурлан үнэлэх аргачлал, алгоритм, зарим үр дүн, Мэдээлэл холбооны салбарын хөгжилд бидний гүйцэтгэх үүрэг-2015, Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл 07/17
 • Т.Уранчимэг “Power saving mechanism through DBA algorithm” Хүрэл тогоот 2014.11сар
 • З.Буянхишиг, Ю.Отгонбаатар “1G-7G хүртэлх үүрэн хөдөлгөөнт холбооны хувьсал, хөгжил ,ирээдүй” ШУТ сэтгүүл
 • Р.Баярмаа, Б.Отгонбаяр, Ө.Буянхишиг “Some methods of satellite multi-beam operations for fleet tracking systems ” Хүрэл тогоот 2014 Техник, Технологийн салбарын ЭШХ-ын эмхэтгэл
 • Г.Хишигжаргал, Ж.Жавзансүрэн , Э.Эрдэнэтуяа, "Төмөр замын хяналтанд бага чадлын утасгүй мэдрэгч сүлжээ ашиглах нь", Мэдээлэл холбооны салбарын хөгжилд бидний гүйцэтгэх үүрэг-2015, Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл 07/170 246хуу
 • Б.Цэрэнлхам, А.Мөнхбаяр “DWDM системийн 10 Gbps хурдтай дамжуулах байгууламжийн нэвтэрүүлэх ба хүлээн авах хэсгийн симуляцийн судалгаа”, Мэдээлэл холбооны салбарын хөгжилд бидний гүйцэтгэх үүрэг-2015, Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл 07/170 238 хуу
 • А.Гэрэлцэцэг, Ц.Энхтөр “ SDN программ хангамжаар тодорхойлогдсон сүлжээний технологийн судалгааны зарим үр дүн” Мэдээлэл холбооны салбарын хөгжилд бидний гүйцэтгэх үүрэг-2015 Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл 07/170
 • О.Балдангомбо, Б.Отгонбаяр, Б.Туяацэцэг, О.Бат-Энх, “Монгол улсын мэдээллийн технологи ,Харилцаа холбооны өнгөрсөн, одоо ирээдүйн хөгжлийн үечлэл, шуурхай удирдлагын нэгдсэн сүлжээний технологи”, Холбоо Мэдээллийн технологи өнөө ба ирээдүй-2015 ЭШХ-ын эмхэтгэл 41-48 хуу
 • Б.Цэрэнлхам, А.Мөнхбаяр "DWDM системийн 10 Gbps хурдтай дамжуулах байгууламжийн нэвтрүүлэх хэсгийн симуляцийн судалгаа" Холбоо Мэдээллийн технологи өнөө ба ирээдүй-2015 ЭШХ-ын эмхэтгэл 60-68 хуу
 • Н.Эрдэнэхүү, Г.Хишигжаргал, Т.Уранчимэг, Д.Эрдэнэтуяа, “ Инженер боловсролын шинэчлэл: CDIO арга” Холбоо Мэдээллийн технологи өнөө ба ирээдүй-2015 ЭШХ-ын эмхэтгэл 125-132 хуу
 • П.Ууганбаяр “Бичил долгионы хэлхээг загварчлахад ашиглагдах программ хангамжууд, тэдгээрийн харьцуулалт “ Холбоо Мэдээллийн технологи өнөө ба ирээдүй-2015, ЭШХ-ын эмхэтгэл 145-152 хуу
 • Т.Лхагвасүрэн, П.Нямсүрэн “Мэдээлэл холбооны сүлжээний ачааллын эрчмийг тооцоолох арга” Холбоо Мэдээллийн технологи өнөө ба ирээдүй-2015 ЭШХ-ын эмхэтгэл 170-177 хуу
 • Б.Ариунзаяа "Давтамжийн Ижил Зурвас дах Бүрэн Дуплекс Холбооны Хэт Өндөр Тусгаарлалттай Антенны Загварчлал" Мэдээлэл холбооны салбарын хөгжилд бидний гүйцэтгэх үүрэг-2015 Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл 07/170
 • Л.Одончимэг До.Эрдэнэтуяа "Монголын электрон худалдааны хөгжил, түүнд хандах хэрэглэгчдийн хандлагын судалгаа" Мэдээлэл холбооны салбарын хөгжилд бидний гүйцэтгэх үүрэг-2015 Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл 07/170

Салбартай холбогдох хаяг

Оюутны үйлчилгээ, Вэб хөгжүүлэлт хариуцсан дэд зөвлөл

ШУТИС-ийн VI байр, МХТС
Баянзүрх дүүрэг, 22-р хороо

+976-70151333
communication@must.edu.mn

Даваа – Баасан 9:00A.M. – 6:00P.M.

Нийгмийн сүлжээний хаяг

Холбогдох хуудас