communication@must.edu.mn +976-70151333
Research papers of Research Teams

Research works

Publications 2016-2017


Холбооны салбарын профессор, багш нар дараах чиглэлүүдээр эрдэм шинжилгээ судалгааны ажил гүйцэтгэж байна.

1. Гадаадад болон гадаад хэлээр хэвлэгдсэн эрдэм шинжилгээний бүтээлийн жагсаалт:
 • Н.Чулуунбанди, П.Ууганбаяр. Б.Пүрэвцэрэн “Design Analysis of High gain antenna for DVB-T2” MUSTAK 2016 proceeding ХД:128,
 • Н.Чулуунбанди, П.Ууганбаяр. Б.Пүрэвцэрэн “Design and Implementation of the TTandC Tranciever” MUSTAK 2016 proceeding ХД:147,
 • Л.Эрдэнэбаяр, Г.Хишигжаргал Б.Отгонбаяр, П.Ууганбаяр, Yoing il Kim "Efficient Dynamic Algorithms for GTS Allocation of Wireless Sensor Network in Rail Communications" IFOST-2017, Ulsan,
 • Г.Хишигжаргаль П.Бумдүүрэн, Young il Kim 'Performance Analysis of Nertwork Topology for Freight Train Monitoring' IFOST-2017, Ulsan, Korea.
 • Л.Эрдэнэбаяр, Б.Отгонбаяр, Г.Хишигжаргал "Bandwidth requirement for proposed method in VoD services" Khureltogoot-2016, 2016 оны 10 сар
 • Ө.Буянхишиг, Л.Эрдэнэбаяр, Б.Отгонбаяр, Г.Хишигжаргал. "Analysis of Cellular IoT based on LTE networks" өгүүлэл. IFOST-2017 ЭШХ
 • Ш.Ганболд, З.Буянхишиг "Near Real-time Tracking Mechanism for OUN's Service Performance" Хүрэл тогоот - 2016" олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал pp115-119, 2016, Ulaanbaatar, Mongolia
 • Н.Эрдэнэхүү, Г.Хишигжаргал, П.Ууганбаяр "Designing and Developing the CDIO based Curriculumof Undergraduate Educational Programs" MUSTAK 2016 proceeding 50-57 хуудас
2. Дотоодын тогтмол хэвлэлд нийтлүүлсэн ЭШ-ний өгүүлэл, нийтлэл:
 • П.Нямсүрэн " Мультимедиа протоколын судалгаа " Хүрэлтогоот-ЭШХ эмхэтгэл 2016, ху 106-109
 • Ц.Ариунаа, Т.Лхагвасүрэн, П.Нямсүрэн “The analisi of transpoit layer protocols for multimedia traffic” ШУТИС-н 50 жилйин ойн баярт зориулсан сэтгүүл
 • Н.Эрдэнэхүү, А.Мөнхбаяр “Хөтөлбөрийн боловсролын зорилго,зорилт,сургалтын үр дүнг оновчтой тодорхойлох нь” Дээд боловсролын шинэчлэл 2016
 • П.Бумдүүрэн, Г.Хишигжаргал “Ачааны галт тэрэгний утасгүй мэдрэгч сүлжээг зохион байгуулахад интерференцийн нөлөөллийг симуляцын аргаар турших нь” Холбоо мэдээллийн технологи Өнөө ба ирээдүй 2017, эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл
 • Н.Эрдэнэхүү, П.Нямсүрэн "Инженер технологийн чиглэлийн сургалтын хөтөлбөрийг CDIO стандарт арга зүйд үндэслэл боловсруулах нь" MMT 2017 эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэлд
 • Н.Эрдэнэхүү, П.Нямсүрэн “ҮДСБ-ын CDIO загварын дагуу хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах асуудалд” Дээд боловсролын шинэчлэл-2016
 • Н.Эрдэнэхүү, Т.Амаржаргалан, Д.Ариунболор, П.Аюурзана “ШУТИС-ийн хөтөлбөрүүдэд CDIO стандарт арга зүй нэвтрүүлэх ажлын үр дүн” Дээд боловсролын шинэчлэл-2016
 • Н.Эрдэнэхүү, П.Ууганбаяр “CDIO стандарт арга зүйд нийцсэн нийлмэл сургалтын хөтөлбөрийн загвар” Дээд боловсролын шинэчлэл-2016
 • Л.Эрдэнэбаяр, Б.Отгонбаяр, Н.Чулуунбанди, Г.Хишигжаргал "LTE сүлжээний контентийн нөөц хуваарилалтын судалгаа" ММТ-2017, Хурлын эмхэтгэл, 106-113 хуудас, Улаанбаатар
 • Г.Хишигжаргал, П.Бумдүүрэн, Б.Отгонбаяр, Д.Эрдэнэтуяа, "Галт тэрэгний бодит хугацааны хяналтанд зориулсан IoT утасгүй мэдрэгч системийн судалгаа ба хөгжүүлэлт" ЖДБ ба ХХМТ-ийн салбарын эдийн засаг , менежментийн асуудлууд онол практикийн хурал, Улаанбаатар хот
 • Б.Цэрэнлхам, Г.Хишигжаргал "Инженерийн удиртгал хичээлийн сургалтын үр дүнд хийсэн шинжилгээ" Үр дүнд суурилсан боловсрол" эрдэм шинжилгээний хурал 2016.12.23. 115-119 хуудас
 • Н.Чулуунбанди, П.Ууганбаяр. Б.Пүрэвцэрэн, “Үүрэн холбооны гар утасны хийц ба туршилт” Харилцаа холбоо технологийн Өнөө ба ирээдүй-2017 хуудас 212
 • Ш.Ганболд, Б.Цэрэнлхам "WDM-TDM PON сүлжээний зурвас хуваарилалтын арга, Холбоо, мэдээллийн технологийн өнөө ба ирээдүй ЭШХ-ын эмхэтгэл., 58-61х
 • Б.Цэрэнлхам, Ш.Ганболд “WDM-TDM PON сүлжээний долгионы урт болон зурвас хуваарилалтын арга” Mонголын Мэдээллийн Технологи ЭШХ-ын эмхэтгэл., 97-101х
 • Ш.Ганболд, З.Буянхишиг "Олон сувгийн PON сүлжээнд долгионы уртын тоог цөөрүүлэх замаар энерги хэмнэх арга" ШУТИС ЭШХ-ийн эмхэтгэл
 • А.Мөнхбаяр, Ц.Балжинням, П.Нямсүрэн, Г.Цэцэглэн, А.Оюунбаяр, “RFID технологид суурилсан нийтийн тээврийн хэрэгслийн байршил тодорхойлох системийн судалгаа “ МУҮБХИС: Өнөө ба ирээдүй-2017/14-18х/
 • Н.Эрдэнэхүү, П.Нямсүрэн “Хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах арга зүй” МУҮБХИС: Өнөө ба ирээдүй-2017 /248-256х/

Салбартай холбогдох хаяг

Оюутны үйлчилгээ, Вэб хөгжүүлэлт хариуцсан дэд зөвлөл

ШУТИС-ийн VI байр, МХТС
Баянзүрх дүүрэг, 22-р хороо

+976-70151333
communication@must.edu.mn

Даваа – Баасан 9:00A.M. – 6:00P.M.

Нийгмийн сүлжээний хаяг

Холбогдох хуудас